Transformacija upravljanja

Želimo uvesti novi model upravljanja u gradsku upravu i poduzeća.

Proteklih dvadeset godina uprave i poduzeća su, umjesto da rade prema jasno ocrtanim planovima i kriterijima, za gotovo svaku odluku čekale nalog gradonačelnika. Takav model, u kojem se čeka mig gradonačelnika da bi se išta postiglo, izuzetno je neefikasan, spor i neambiciozan za grad veličine i važnosti kakvu ima Zagreb. 

 

Gradonačelnik i njegov tim odgovorni su za viziju razvoja grada, moraju prioritizirati dugoročno planiranje razvoja i osigurati sustavne procese za njegovo svakodnevno funkcioniranje. Jedino tako možemo napraviti iskorak u razvojnom smislu, osigurati kvalitetnije komunalne usluge svim stanovnicima grada, i osloboditi potencijale koje Zagreb ima kao industrijsko, znanstveno, kulturno i inovacijsko središte Hrvatske. 

 

Gradska uprava mora biti bolje organizirana, s manjim brojem ustrojbenih jedinica, dogovorenim ciljevima i jasnim linijama odgovornosti. Postojećih 27 gradskih ureda ćemo restrukturirati tako da okrupnimo nadležnosti i smanjimo broj gradskih ureda na oko 15. 

 

U Holdingu i gradskim poduzećima postoji velik prostor za učinkovitiju organizaciju posla i podizanje kvalitete usluge za stanovnike Zagreba. Profesionalizirat ćemo menadžment gradskih poduzeća i izabrati ga na javnim natječajima, a njihov rad ćemo vrednovati prema kriterijima javnog interesa. Takvi kriteriji će primjerice biti kvaliteta usluge, cjenovna i fizička dostupnost usluge, financijska održivost, razina uvjeta rada, zaštita okoliša, efikasnost i transparentnost upravljanja i drugi. Gradska poduzeća će tako ostvarivati veću društvenu i financijsku vrijednost, a istovremeno ćemo nadzorom upravljanja od strane šire javnosti smanjiti stranačku upravljačku te time minimizirati korupciju i eliminirati klijentelističke mreže.