Kompetitivna, društveno-savjesna i zelena javna nabava

Nužno je unaprjeđenje sustava javne nabave, kako bi je s jedne strane učinili učinkovitijom i štedljivijom za gradski proračun, te je istovremeno iskoristili kao važno sredstvo postizanja društvenih ciljeva. 

Prvo, javne ćemo nabave učiniti kompetitivnim. Trenutno 38% javnih nabava rezultira samo jednom ponudom privatnog poduzeća, što diže cijenu usluga koje grad i gradska poduzeća plaćaju. Pravila javne nabave će vrijediti jednako za sva zainteresirana poduzeća, a raskrstit ćemo s praksom postojanja favorita za koje se unaprijed zna da će dobiti poslove. Na taj ćemo način stvoriti uštede za proračun i smanjiti rashode gradskih poduzeća, a privući ćemo najkvalitetnije tvrtke kako bi se poslovi za grad obavljali u roku, kvalitetno i za ugovorenu cijenu. Na način očekujemo uštede za grad i Zagrebački holding od oko 600 milijuna kuna godišnje.

 

Poput drugih progresivnih uprava u svijetu, javnu nabavu ćemo koristiti kao sredstvo za postizanje društvenih ciljeva. Javnom nabavom velikog opsega roba i usluga Grad Zagreb može utjecati na predmete javne nabave, naručujući lokalno uzgojenu hranu, ekološka tehnološka rješenja, inovativna komunalna rješenja, slobodnosoftverska rješenja i slično, kao i na podizanje standarda na tržištu rada, vrednujući ponuđače koji poštuju radnička prava, promiču rodnu ravnopravnost, zastupljenost određenih društvenih skupina te druge elemente pozitivne prakse na tržištu rada. 

 

Važeći Zakon o javnoj nabavi navodi da u slučaju da su predmet nabave hrana i poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, naručitelj treba uzeti u obzir kriterije vrednovanja kvalitete proizvodnje u smislu održivosti proizvodnje i prerade, te nižeg opterećenja okoliša (kraći prijevoz, manje materijala za pakiranje itd.). Oslanjajući se na tu mogućnost, pokrenut ćemo zelenu javnu nabavu, čime ćemo smanjiti ekološki otisak, pomoći ublažavanju klimatskih promjena, poticati čiste tehnologije i davati prednost lokalno uzgojenoj hrani. Grad Zagreb pri nabavi svega, od hrane preko papira do vozila, primjenjivat će ekološke kriterije kao što su udaljenost proizvođača i krajnjeg kupca, ekološki standardi pri proizvodnji ili utjecaj na ruralni razvoj. Rezultati zelene javne nabave za nabavu hrane bit će kvalitetnija hrana za zagrebačke vrtiće, škole i bolnice, jačanje lokalnih OPG-ova i smanjenje emisija stakleničkih plinova od transporta hrane. 

 

Nadalje, analizirat ćemo sustav nabave i prema mogućnostima uvesti kriterije za promicanje socijalno pravedne i rodno pravedne javne nabave. Važeći akcijski plan za rodnu ravnopravnost grada Zagreba predviđa takvo pozitivno vrednovanje, Isto tako, važeći Zakon o javnoj nabavi, koji je usklađen s relevantnom EU direktivom također navodi da javni naručitelji mogu iz postupka javne nabave isključiti poduzeća koja krše obveze u području okolišnog zakonodavstva, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće. Slijedeći pozitivne propise i trendove na europskoj razini, vodit ćemo računa da gospodarski subjekti poštuju obaveze iz područja radnog prava, naročito poštivanje sklopljenih kolektivnih ugovora te obavezu isplate ugovorene plaće.