Gospodarenje gradskom imovinom

Upravljanje gradskom imovinom je poluga transformacije koja je sada neiskorištena, podiskorištena, privatizirana ili u rukama onih koji nemaju na nju pravo.

Napravit ćemo zaokret i upravljati imovinom na način da je ona zalog za ekonomični, socijalno pravedniji i ravnomjerniji razvoj grada. Izradit ćemo analizu upravljanja gradskom inovinom koja će pokazati kako se trenutno koriste stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada Zagreba, prostorije mjesne samouprave, službena vozila i druga imovina. 

 

Zaustavit ćemo neplansku, bezglavu rasprodaju gradske imovine, revidirati plan upravljanja gradskom imovinom i strategiju razvoja koja je povezana s ciljevima prostornog planiranja na načelima ravnopravnosti i zadovoljavanja potreba. Izradit ćemo strategiju investiranja u velika gradska područja u javnom vlasništvu poput Gredelja i ostalih koja će u sebi sadržavati procjene potreba i omjera javnih i privatnih interesa na tim područjima. 

 

Dugoročno ćemo staviti u funkciju sve gradske poslovne i stambene prostore, stvoriti prihod od najma, izgraditi i urediti prostore bivše industrije poput Gredelja, Zagrepčanke (Klaonice), Bloka Badel, povećati stambeni fond u javnom vlasništvu i razviti modele priuštive stanogradnje.