Digitalizacija kao sredstvo ubrzane preobrazbe

Digitalizacija će biti sredstvo ubrzane preobrazbe današnje netransparentne, personalizirane i zatvorene gradske uprave u upravu koja je javno odgovorna, učinkovita i potiče građane na sudjelovanje u procesima planiranja i odlučivanja. 

Razvojem gradske digitalne infrastrukture i digitalizacijom gradskih sustava doprinijet ćemo socijalnoj uključenosti, održivom prometu, ekonomskom razvoju i zelenoj tranziciji. Prioritet nam je transparentna prezentacija proračuna i izvršenja proračuna, koju ćemo spustiti do 4. razine kako bismo omogućili detaljni uvid u stavke proračuna. Osuvremenit ćemo načine prikupljanja podataka, ažurno objavljivati skupove podataka na postojećem podatkovnom portalu u otvorenim, standardiziranim i računalno iskoristivim formatima te uvesti vizualne prezentacije ključnih pokazatelja i informacija o radu uprave. 

 

Digitalizacija se također odnosi na responzivniju komunikaciju s građanima, na transparentnost objavljenih ključnih pokazatelja rada uprave i proračunske potrošnje, olakšavanje građanima korištenje gradskih usluga, na jačanje participacije u mjesnoj samopravi kroz redovito objavljivanje informacija o radu vijeća gradskih četvrti, mjesnih odbora i zborova građana. 

 

Omogućit ćemo građanima da u svojim četvrtima, gradskom prijevozu i gradskim ustanovama imaju pristup javnoj mrežnoj infrastrukturi uz zajamčena digitalna prava, te uvoditi pametna rješenja u elektroenergetsku, rasvjetnu, toplinsku, plinsku i vodovodnu mrežu, kao i u sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Integrirat ćemo informacije različitih vidova javnog prometa kako bi putnici mogli u realnom vremenu planirati kretanje gradom i susjednim županijama.