Demokratizacija upravljanja gradskim poduzećima

Ključno je promjeniti načela vrijednosti temeljem kojih funkcioniraju trgovačka društva u vlasništvu Grada te vratiti ključne funkcije u okrilje Grada.

Na primjer, u sustavu gospodarenja otpadom privatne tvrtke nemaju interes u smanjenju količine otpada jer im više otpada nosi veću zaradu. Građanima i odgovornoj gradskoj upravi interes je suprotan - upravo smanjiti količinu otpada, te je stoga vraćanje kapaciteta za gospodarenje otpadom u gradske ruke važan korak u postizanju toga cilja. Cilj nam je zaustaviti negativne proračunske trendove u Gradu prema kojim su istovremeno rasli rashodi za zaposlene i rashodi za nabavu usluga. Namjeravamo osnažiti i bolje koristiti sve kapacitete gradske uprave i gradskih poduzeća kako bi obavljale ključne usluge (tzv. insourcing) čime ćemo postići daljnje uštede u poslovanju. 

 

Isto tako, odgovornost je grada da usluge koje pruža budu univerzalno dostupne i priuštive, na području cijelog grada, dostupne svima, a ne samo na mjestima gdje je to profitabilno. Demokratizirat ćemo upravljanje gradskim poduzećima kroz širi  javni nadzor na način da u nadzorne odbore gradskih poduzeća uključimo predstavnike fizičkih i poslovnih korisnika, radnika, predstavnike Gradske skupštine, neovisnih stručnjaka i raznih društvenih skupina. 

 

Strateški važne tvrtke, koje su prirodni monopolisti poput električnih, vodovodnih, plinskih i drugih mreža, trenutno mogu podići cijene radi ostvarivanja veće dobiti jer izostaje tržišna kazna. Pritom se zanemaruje visok društveni trošak te su, što je još i gore, ti potezi često vođeni partikularnim stranačkim interesima, klijentelističkim praksama i neznanjem. Raskrstit ćemo s praksom koja loše rezultate pokriva rastom troška za krajnjeg korisnika.